Privacyverklaring

 

Laatst geactualiseerd: 08-03-2022.

 

Bedrijfsgegevens

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website. Deze website is het eigendom van KeemWerkt, gevestigd op de Meerpaal 22, 1273 KN in Huizen onder KVK-numme: 56032404. Als eigenaar is KeemWerkt verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven indeze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

KeemWerkt kan persoonsgegevens over u verwerken, dit kan wanneer u gebruik maakt van diensten van KeemWerkt, en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt bij het gebruik van het contactformulier op de website. In dit geval gebruikt KeemWerkt mogelijk de volgende gegevens:

 

-      Uw voor- en achternaam

-      Uw e-mailadres

-      Uw telefoonnummer

 

Waarom deze gegevens nodig zijn


KeemWerkt verwerkt uw persoonsgegevens om op uw verzoek contact op te kunnen nemen per e-mail en/of per telefoon om u vrijblijvend van verdere informatie te voorzien.

 

Daarnaast kan KeemWerkt uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst. In dit geval zullen u gegevens gebruikt worden voor een juiste facturering en het contact over de opdracht.

 

Hoe lang KeemWerkt uw gegevens bewaart

 

KeemWerkt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiserenwaarvoor uw gegevens worden verzameld. In elk geval zal KeemWerkt uw gegevens niet langer bewaren dan één jaar indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. Indien er een overeenkomst tot stand komt, zal KeemWerkt uw gegevens zo lang bewaren als de overeenkomst loopt, en maximaal één jaar na afloop daarvan, of langer indien noodzakelijk om aan wettelijke eisen te voldoen.

 

Uw rechten

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KeemWerkt.

Indien u zichwilt beroepen op dit recht kunt u een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@keemwerkt.nl.

 

Delen met anderen

 

KeemWerkt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies

KeemWerkt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

KeemWerkt heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jongerzijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. KeemWerkt kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. KeemWerkt raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat KeemWerkt zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@keemwerkt.nl, dan zal deze informatie worden verwijderd.

 

 

Beveiliging

 

KeemWerkt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KeemWerkt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Snel weer aan het werk
door persoonlijke coaching

Bent u op zoek naar een vriendelijke en ervaren re-integratiecoach? Mijn naam is José van Kemenade, en ik help uw werknemer snel weer aan het werk.
Afbeelding van een berg, geeft de top weer.
“José is een fijne coach die mij snel weer aan het werk heeft gekregen.”

Wat kan Keem Werkt u bieden?

Re-integratie trajecten

Re-integratie houdt in dat men, na een langere periode van ziekte of werkloosheid, weer deel gaat nemen aan het arbeidsproces. Volgens de Wet Poortwachter wordt er na een jaar ziekte een re-integratieplan opgesteld door werkgever en werknemer. Er wordt dan een re-integratietraject tweede spoor ingezet voor de werknemer. Keem Werkt is de specialist die werknemer en werkgever hierbij helpt met inzet van ervaring en expertise. Stap voor stap wordt de werknemer begeleidt naar passend werk. Persoonlijk, proactief en positief. En dat werkt! Zowel werkgevers als werknemers waarderen de persoonlijke en doelgerichte aanpak van Keem Werkt.

LinkedIn trainingen

Bij het zoeken naar een passende baan heeft een goed profiel op LinkedIn meerwaarde. Keem Werkt heeft veel ervaring met het geven van LinkedIn trainingen aan werkzoekenden. Keem Werkt verzorgt ook trainingen LinkedIn aan ondernemers en ZZP’ers. Het profiel op LinkedIn wordt zo ingericht, dat de ondernemer beter gevonden wordt door potentiële klanten.

Keem Werkt staat voor

Professionele service

Keem Werkt levert professionele kwaliteit. Door ruime ervaring met re-integratie wordt er voor elke werknemer de juiste aanpak gevonden.

Persoonlijke aandacht

Aandacht voor het persoonlijke verhaal van de werknemer zorgt ervoor dat er ook ruimte gecreëerd wordt voor nieuwe kansen op werkgebied.

Resultaat gericht

In een re-integratietraject worden vaak mooie resultaten behaald. Dit gaat stapsgewijs, maar gestaag. Werknemers worden op hun kwaliteiten aangesproken, waardoor zij gemotiveerder aan het werk gaan.

Op de hoogte blijven?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Jose van Kemenade
Reageert doorgaans binnen één dag
Jose van Kemenade
Wat kan ik voor u doen?
Zojuist